نوشین نراقی طراح جواهر و متخصص در امور هنری

Home نوشین نراقی طراح جواهر و متخصص در امور هنری

NOUSHIN NARAGHI JEWELRY DESIGNER AND ART SPECIALIST

? PROFESSIONAL EXPERIENCE

? Jewelry Designer of the famase TV Series “Asheghaneh”
2018 – Present

? Jewelry design and fabrication of the famase TV Series “Dance on the glass” 2019 – Present

?Founder and Manger of the brands
Garnet Gallery & Hijab Accessories

?Saman Certificate for the teaching of handicrafts

?Membership in the Association of Jewelry and Precious Stone Dealers

?Illustrator of the book
“The little Prince”

Asheghaneh Series

 

 


Dance on the glass

 

 


Dance on the glass

 

 


? EXHIBITIONS

? Jewelry Exhibition at ” Fiera Contemporanea” Italy in Collaboration with “Neoart gallery” Roma, Italy
Oct ,28th,2018

?Jewelry Exhibition at “Tala Phonoun Institution”, Iran

?Jewelry Exhibition at “Kohan Diyar Gallery” ,Iran

? Exhibition Art Clay Silver Ornaments in “Mes Negar Gallery” ,Iran

?Photo Exhibition “at Les Reves Non Cibles” at “Linda Farrell Gallery” Paris
May ,24th, 2018

?Photo Exhibition at “Nidra Art” at “Neta Art Gallery” , Istanbul, Turkey
Aug ,3rd ,2018

?Photo Exhibition “Nostalgia” in
“Ideh Gallery” ,Iran

? RESEARCH ACTIVITIES

? Article Philosophy of Color the Turkish Online Journal of Design Art & Communication, 2015

?Scientific and Research Article on Art and Mysticism, 2020

Jewelry Exhabition-Italy

 

 


Exhibition Art Clay Silver-Iran 

 

 


Photo Exhibition-paris 

 

 


Photo Exhibition_Istanbul

 

 


Photo Exhibition-Iran